Absolut

Absolut je stredne skorá bezosinatá pšenica dosahujúca kvalitu E/A. Dominantnými úrodotvornými prvkami je vysoká HTS a vysoká objemová hmotnosť. Patrí medzi klasové odrody a je vhodná do všetkých výrobných oblastí. Je vhodná na sejbu po obilninách alebo po silážnej kukurici. Taktiež má veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu. Prednosťou odrody je veľmi vysoký obsah dusíkatých látok v zrne, vysoké a stabilné číslo poklesu, vysoká hodnota Zelenyho testu a výborné pekárenské parametre. V trojročnom priemere registračných skúšok ÚKZÚZ-u dosiahol Absolut najvyššie hodnoty obsahu dusíkatých látok (14,6%) zo všetkých odrôd.