IS Bellevue

IS Bellevue je skorá osinatá pšenica s potravinárskou akosťou E. Bola vyšľachtená z kríženia IS Gordius x Bohemia. V porovnaní s Bohemiou má vyššiu odnožovaciu schopnosť, vyšší počet produktívnych odnoží a nižšie steblo o 10 cm. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti poliehaniu. Má veľmi produktívny klas, vysokú HTS a vysoký obsah kvalitných bielkovín. Prednosťou je vynikajúca alveografická akosť a vysoká stabilita jednotlivých ukazovateľov pekárskej akosti. Odroda je vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach a môže sa pestovať aj po obilnine. Vďaka vysokej mrazuvzdornosti sa jej darí aj v oblastiach s častým výskytom extrémne nízkych teplôt počas zimy. Fungicídnu ochranu je potrebné zamerať na listové škvrnitosti a klasové fuzariózy.