LG Absalon

LG Absalon je nová bezosinatá potravinárska pšenica s A kvalitou. Ide o skorú odrodu s vynikajúcou úrodou vo všetkých výrobných oblastiach, vrátane teplejších a suchších. Je to nízka pšenica s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Má vysokú objemovú hmotnosť a výborný zdravotný stav. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam. Prednosťou je rezistencia proti pravému steblolamu (gén Pch1). Je ho možné pestovať za použitia bezorebných technológií po obilnine aj po kukurici na zrno.