LG Mocca

LG Mocca je stredne neskorá odroda, vhodná aj na výrobu oplátok.

Pšenica LG Mocca má hneď viacero predností. Najvýznamnejším faktorom je úroda. Jedná sa totiž o najúrodnejšiu kŕmnu odrodu na trhu v trojročnom priemere registračných skúšok ÚKZÚZ 2016-2018. Excelentný zdravotný stav je ďalším významným faktorom. Má veľmi vysokú odolnosť voči virózam  WDV, hrdzi plevovej, hrdzi pšeničnej, múčnatke trávovej a klasovým chorobám. Odroda je vhodná aj do suchších podmienok a má veľmi vysokú mrazuvzdornosť.

LG Mocca dosahuje vynikajúce výnosy vo všetkých výrobných oblastiach. Znáša aj neskorú sejbu.