LG Mondial

LG Mondial je stredne skorá pšenica so špičkovou úrodou a výborným zdravotným stavom. Ide o stredne vysokú odrodu (cca 95 cm) s vynikajúcou odolnosťou proti poliehaniu. LG Mondial dosahuje stabilné úrody vo všetkých výrobných oblastiach a podmienkach. Je vhodný aj na pestovanie po obilnine. Dosahuje vysokú HTS a vysokú objemovú hmotnosť. Má veľmi dobrú mrazuvzdornosť. LG Mondial je najúrodnejšia odroda ozimnej pšenice v trojročnom priemere registračných skúšok ÚKZUZ, ČR 2019 – 2021. Špičkovú úrodu potvrdzujú aj prebiehajúce štátne odrodové skúšky ÚKSUP v SR.