LG Niklas                                                                   

LG Niklas je krmná odroda mäkkej pšenica vhodná na výrobu oplátkových a sušienkových múk. Pečivársku kvalitu odrody potvrdili aj prvé testy najväčšieho výrobcu sušienok a oplátok, spoločnosti Mondeléz International. Je to najúrodnejšia odroda registrovaná na ÚKZUZ-e v roku 2024. Patrí medzi stredne skoré odrody s veľmi dobrou zimuvzdornosťou. Disponuje rezistenciou proti pravému steblolamu vďaka génu Pch1. Výborne reaguje na intenzitu pestovania. Úrodu tvorí vysokou produktivitou klasu, vďaka vysokému počtu zŕn v klase, strednej HTS a stredným počtom produktívnych odnoží (kompenzačný typ). Odporúča sa štandardné ošetrenie regulátorom rastu.