LG Zoro

LG Zoro je šesťradový kŕmny ozimný jačmeň. Ide o stredne skorú plastickú odrodu vhodnú do všetkých výrobných oblastí. Má veľmi dobrú mrazuvzdornosť. Je ho možné pestovať aj po obilnine. Štandardne dosahuje výšku cca 100 cm. Má dobrú odolnosť voči poliehaniu a relatívne ťažký klas. Vďaka rezistencii proti vírusovej zakrpatenosti jačmeňa (BYDV) nie je nutná jesenná aplikácia insekticídov proti prenášačom tejto virózy.  Vyniká vysokou odolnosťou proti rynchospóriovej škvrnitosti, fuzariózam v klase, múčnatke trávovej a veľmi dobrou odolnosťou proti komplexu hnedých škvrnitostí. Odroda má stredne veľké zrno so stredne vysokou až  vyššou HTS.