Marysell

Marysell je veľmi skorá odroda ozimného dvojradového jačmeňa so sladovníckou kvalitou. Skorosťou je rovnaký ako odroda Casanova. Je vhodný do všetkých výrobných oblastí, vrátane teplejších a suchších. Má vysokú odnožovaciu schopnosť a dobrú odolnosť voči poliehaniu. Vyznačuje sa vysokou HTS (50 – 55 g) a vysokým podielom a úrodou predného zrna. Fungicídne ošetrenie je potrebné zamerať proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam alebo namoriť osivo prípravkom Systiva. V štátnych odrodových skúškach ÚKSUP v rokoch 2017 – 2019 vyšiel ako najúrodnejší. Odroda je v prevádzkovom overovaní sladovne Heineken.