RGT Cayenne

Vysoký úrodový potenciál, veľmi dobrý zdravotný stav a moderné šľachtenie je zárukou úspechu novej odrody RGT Cayenne, ktorá vyšla z nemeckého šľachtenia. Ide o nový trend šľachtenia, kedy je kladený veľký dôraz na elimináciu nepriaznivých až stresových podmienok počas roka a obmedzenie aplikácie hnojív a pesticídov. Nevyžaduje intenzívne vstupy a vyznačuje sa výborným hospodárením s vodou a dodaným dusíkom. Ide o poloneskorú až neskorú A pšenicu s výbornou mrazuvzdornosťou, ktorá tvorí úrodu  najmä vysokým počtom zŕn v klase a vysokou HTS.