SU Ellen

SU Ellen patrí medzi najskoršie odrody ozimného kŕmneho jačmeňa na trhu. Ide o stredne vysokú odrodu s dobrou odnožovacou schopnosťou a dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Vyznačuje sa mimoriadne rýchlim nalievaním zrna a HTS vyššou ako 48 g. Prednosťou tejto odrody sú veľmi dobrá tolerancia k suchu a  mimoriadna odolnosť voči prísuškom. Má vysokú odolnosť voči múčnatke, rynchospóriovej škvrnitosti a fuzáriám.  Odporúčaný výsevok je 2,8 – 3,5 MKS/ha. Je vhodný aj na pestovanie po obilnine vo všetkých výrobných oblastiach.