Tennodur

Nová odroda Tennodur bola registrovaná v decembri 2021 ako najúrodnejšia ozimná tvrdá pšenica v Rakúsku. Odrodu charakterizuje výhodná kombinácia veľmi skorého klasenia a skorého dozrievania a je momentálne najskoršou odrodou v sortimente tvrdých pšeníc na Slovensku. V porovnaní s odrodou Sambadur dosahuje Tennodur o niečo priaznivejšie hodnoty sklovitosti, gluten indexu a výťažnosti krupice. Z hľadiska obsahu žltého pigmentu a stability pádového čísla sú obe odrody rovnaké. Odporúčaný výsevok je 3,5 – 4,2 MKS/ha. Výhradným zástupcom tejto odrody na Slovensku a v Poľsku je naša spoločnosť.