Zampano

Zampano je nová osinatá skorá A pšenica, ktorá v interných pokusoch, ale aj v štátnych odrodových skúškach v Maďarsku jednoznačne prekonala svojimi vysokými úrodami všetky doteraz registrované odrody. Úrodový potenciál tejto odrody prekračoval štandardný priemer až o 10%. Klasí a dozrieva o 4 dni skôr ako odroda Chevignon. Ide o veľmi odolnú odrodu, tolerantnú voči stresu a suchu a to aj vďaka svojmu mohutnému koreňovému systému. Zampano vytvára krásne husté porasty s nadpriemerne dlhými klasmi. Je vhodná do suchých oblastí a na pôdy s prísuškom.