VÝŠKA ÚRODY
JE AJ V NAŠICH RUKÁCH
o nás
Sme spoločnosť, ktorá má na Slovensku dlhoročné renomé v oblasti služieb poľnohospodárom, najmä v oblasti výroby a predaja certifikovaných osív hustosiatych obilnín a výroby farmárskeho osiva.

Vlastníme jedinečné mobilné zariadenia na úpravu osív hustosiatych obilnín špičkovej kvality. A práve tieto naše služby by sme radi ponúkli aj Vám.
18 rokov skúseností
s výrobou osív
Viac ako 130 tis. ton
vyrobeného osiva
Prečo s nami spolupracovať
sme stabilná spoločnosť s množstvom spokojných zákazníkov
patríme k vedúcim lídrom vo výrobe a úprave hustosiatych obilnín
systém pestovania certifikovaného osiva riešime komplexne
ušetríte až 40 % hodnoty nakupovaného osiva
disponujeme naozaj širokým portfóliom jarín a ozimín
osivá spracujeme u vás – celý proces máte pod kontrolou
PEMART s.r.o.
Ružindolská 14, 917 01 Trnava, Slovensko
Tel: +421 915 044 443
e-mail:kvalitne.osivo@pemart.sk
IČO: 36 275 841
DIČ: 2022070765
IČ DPH: SK 2022070765
Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK59 7500 0000 0040 3211 8458 SWIFT (BIC): CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v odd. Sro, vložka 17614/T.
Copyright 2019 Pemart s.r.o. | Všetky práva vyhradené. | Created by Citadela s.r.o.
cross