KONTAKT

  Pemart s.r.o.
  Ružindolská 14, 917 01 Trnava
  IČO: 36 275 841
  IČ DPH: SK2022070765

  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v odd. Sro, vložka 17614/T

  Bankové spojenie:
  Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
  IBAN: SK53 1111 0000 0066 2654 3004
  SWIFT (BIC): UNCRSKBX

  Kontakty:
  Konatelia:
  Ing. Peter Lupták
  Tel.: 0905 251 201
  e-mail: peter.luptak@pemart.sk

  Ing. Martin Sandtner
  Tel.: 0905 318 534
  e-mail: martin.sandtner@pemart.sk

  Obchodné zastúpenie:
  Ing. Štefan Gulyás
  Tel.: 0917 837 624
  e-mail: stefan.gulyas@pemart.sk

  Ing. Martin Sorentíny
  Tel.: 0908 041 315
  e-mail: martin.sorentiny@pemart.sk

  www.kvalitne-osivo.sk
  PEMART s.r.o.
  Ružindolská 14, 917 01 Trnava, Slovensko
  Tel: +421 915 044 443
  e-mail:kvalitne.osivo@pemart.sk
  IČO: 36 275 841
  DIČ: 2022070765
  IČ DPH: SK 2022070765
  Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
  IBAN: SK53 1111 0000 0066 2654 3004
  SWIFT (BIC): UNCRSKBX


  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v odd. Sro, vložka 17614/T.
  Copyright 2019 Pemart s.r.o. | Všetky práva vyhradené. | Created by Citadela s.r.o.