FARMÁRSKE OSIVO
Farmárske osivo vyrobíme:
u Vás
rýchlo
kvalitne
za primeranú cenu
a s certifikátom kvality
PEMART s.r.o.
Ružindolská 14, 917 01 Trnava, Slovensko
Tel: +421 915 044 443
e-mail:kvalitne.osivo@pemart.sk
IČO: 36 275 841
DIČ: 2022070765
IČ DPH: SK 2022070765
Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK59 7500 0000 0040 3211 8458 SWIFT (BIC): CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v odd. Sro, vložka 17614/T.
Copyright 2019 Pemart s.r.o. | Všetky práva vyhradené. | Created by Citadela s.r.o.