Epos

pšenica ozimná – PRESIEVKOVÁ

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Epos má veľmi dobrú potravinársku kvalitu E.

Je to stredne skorá odroda presievkovej pšenice s dobrým zdravotným stavom. Je veľmi dobre odolná voči septoriózam, hrdzi pšeničnej a fuzariózam.

Rastliny sú stredného vzrastu s dobrou schopnosťou odnožovania a vysokou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda sa vyznačuje veľmi dobrou zimuvzdornosťou.

Epos je vhodná na výsev vo všetkých výrobných oblastiach. S jesenným výsevom je dobré začať koncom októbra. Pri jarnom výseve čo najskôr na jar, aby odroda stihla vytvoriť dostatočné množstvo odnoží.

SkorosťOdnožovacia schopnosťOdolnosť proti poliehaniuOdolnosť proti chorobámHTS(g)Výsevok(MKS/ha)MrazuvzdornosťSuchovzdornosť
stredne skorádobrávysokávýborná423,7 – 4,0 Jeseň
4,2 – 4,5 Jar
veľmi dobrádobrá
 

Tessadur

pšenica tvrdá jarná

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

 

Tessadur je stredne skorá jarná tvrdá pšenica, ktorá vyniká výborným úrodovým potenciálom a nadpriemernou kvalitou zrna, cesta a krupice. Odroda vytvára úrodu váhou svojho zrna. Citlivo reaguje na múčnatku, preto sa odporúča vhodné fungicídne ošetrenie. Ale v porovnaní s ostatnými jarnými odrodami je Tessadur menej náchylný na listovú škvrnitosť. Vo všeobecnosti má dobrú odolnosť voči chorobám.

Odroda Tessadur je vzrastom nižšia. Má dobrú až vyššiu odolnosť voči poliehaniu, dobrú až vyššiu sklovitosť. Medzi najlepšie ukazovatele patrí HTS, ktorá je veľmi vysoká. Odporúčaný výsevok je 400 klíčivých zŕn/m².

SkorosťOdnožovacia schopnosťOdolnosť proti poliehaniuOdolnosť proti chorobámHTS(g)Výsevok(MKS/ha)MrazuvzdornosťSuchovzdornosť
stredne skorádobrádobrádobrá48 – 52 4dobrádobrá
 

Overture

jačmeň jarný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Overture je odroda s výberovou sladovníckou kvalitou.

Je to stredne neskorá odroda s dobrým zdravotným stavom. Odroda má zabudovaný gén Mlo, ktorý zabezpečuje odolnosť proti múčnatke trávovej. Má dobrú odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej. Overture má strednú odolnosť proti hnedej škvrnitosti.

Rastliny sú stredne vysoké a majú dobrú odolnosť proti poliehaniu.

Overture je odroda vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach pestovania sladovníckeho jačmeňa.

SkorosťOdnožovacia schopnosťOdolnosť proti poliehaniuOdolnosť proti chorobámHTS(g)Výsevok(MKS/ha)MrazuvzdornosťSuchovzdornosť
stredne neskorávysokádobrádobrá493,5 – 4,5dobrá
 

Tango

jačmeň jarný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Tango je odroda sladovníckeho jačmeňa s kombináciou vysokej úrody a najlepšej kvality. Dosahuje výberovú sladovnícku kvalitu USK 9 bodov, najvyššie možné bodové ohodnotenie. Odroda dosiahla vysoké úrody v Štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 2013 – 2015. Ďalšou prednosťou odrody je veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu. Tango má v sebe zabudovaný gén Mlo, ktorý zabezpečuje odolnosť proti múčnatke trávovej. Odrodu je možné pestovať vo všetkých výrobných podmienkach.

SkorosťOdnožovacia schopnosťOdolnosť proti poliehaniuOdolnosť proti chorobámHTS(g)Výsevok(MKS/ha)MrazuvzdornosťSuchovzdornosť
stredne skorávysokáveľmi dobrávysoká483,5 – 4,5dobrá
 

LG Tosca

jačmeň jarný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Tosca je novinkou v sortimente jačmeňa jarného s výberovou sladovníckou kvalitou. Odroda je zaradená do prevádzkových skúšok v spoločnosti Heineken Slovensko Sladovne, v Českej republike je v prevádzkovom skúšaní v spoločnosti Sladovny SOUFFLET, ako aj vo všetkých významných medzinárodných sladovníckych spoločnostiach.
LG Tosca je odroda s veľmi dobrou úrodou zrna, výberovou sladovníckou kvalitou a veľmi dobrým zdravotným stavom. Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda má zabudovaný gén Mlo, ktorý zabezpečuje odolnosť proti múčnatke trávovej.
Odroda je vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach pestovania sladovníckeho jačmeňa.

SkorosťOdnožovacia schopnosťOdolnosť proti poliehaniuOdolnosť proti chorobámHTS(g)Výsevok(MKS/ha)MrazuvzdornosťSuchovzdornosť
stredne skorádobrávysokávysoká473,5 – 4,5dobrá