program profit
Program profit je systém pestovania certifikovaných osív hustosiatych obilnín, ktorého výsledkom je získanie vysokokvalitného certifikovaného osiva generácie C1 pri minimalizácii svojich nákladov.

Pri zvažovaní, či sa do projektu s nami zapojiť by vám rozhodnutie mali uľahčiť nasledovné argumenty:
zákazníkom poskytujeme poradenskú činnosť pri výbere vhodných odrôd
na pestovanie ponúkame široký sortiment odrôd
množiteľské porasty obilnín zakladáme z generácie E3
vlastný dohľad nad množiteľskými porastami – viem čo sejem!
úprava osiva na špičkovom osivárskom zariadení
bezproblémová aplikácia prídavných látok k moreniu osiva
získavate kvalitné osivo generácie C1 s uznávacím listom
usporíte až 40 % hodnoty nakupovaného osiva
šetríte životné prostredie, ako aj svoje náklady obmedzením prejazdov dopravnej techniky
dopravnú techniku máte k dispozícii pre účely sezónnych prác
PEMART s.r.o.
Ružindolská 14, 917 01 Trnava, Slovensko
Tel: +421 915 044 443
e-mail:kvalitne.osivo@pemart.sk
IČO: 36 275 841
DIČ: 2022070765
IČ DPH: SK 2022070765
Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK59 7500 0000 0040 3211 8458 SWIFT (BIC): CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v odd. Sro, vložka 17614/T.
Copyright 2019 Pemart s.r.o. | Všetky práva vyhradené. | Created by Citadela s.r.o.